MENY

  Startsiden
  Kontakt oss
  Bedriftsalarm
  Ny 110-sentral
  Linker
  Hendelser siste uke
  Nyhetsarkiv
 
 

BEDRIFTSALARM

Mange bygg har i dag direkte overføring fra brannalarmanlegg og sprinkleranlegg. Grunnen til det kan være ulike, noen har det som vilkår i byggesaken, noen som pålegg og noen andre for å oppnå rabatt på forsikringspremien. Uansett grunn så er det et tiltak som reduserer kostnadene fordi skadene blir mindre ved uhell, og det kan utløse rabatt på forsikringspremien.

 

Sørg for rask og sikker innsats på et tidlig tidspunkt med at brannalarmanlegget og sprinkleranlegget også varsler brannvesenet direkte med det samme. Fordelene med en slik overføring av alarm til brannvesen er:

 

Sikret tidlig og direkte utrykning og innsats:

Med overføring av alarmen til brannvesenets fagsentral (110-sentral) er du sikret tidlig utrykning og innsats, uten at noen andre har undersøkt årsaken til alarmen.

 

Mulighet for rabatt på forsikringspremien:

Forsikringsselskapene har rabattordninger. Dette forholdet må virksomheten selv avklare med sitt selskap i hvert enkelt tilfelle.

 

Varsling av kontaktpersoner:

Det er viktig at kontaktpersoner blir varslet, slik at nødvendige tiltak raskt kan iverksettes for å minske kostnadene for virksomheten.

 

Oppfølging av feil:

Feil med alarmoverføringen blir fulgt opp av 110-sentralen slik at de raskt kan utbedres slik du som kunde ønsker.

 

Tips om løsing av problemer:

Ved problemer med brannalarmanlegg og sprinkleranlegg kan fagsentralen og/eller brannvesen gi tips på løsninger.

 

Nøkkelsafe montert:

I nøkkelsafen legges nøkler til bygget slik at brannvesenet kan låse seg inn, og ikke trenger å skade dører for å komme inn i bygget og innvendige rom.

 

Resultatet er reduserte skader og penger spart. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen.
 
Viktig informasjon:
Leverandører av alarmoverføring som er godkjent: